طیف اسکیزوفرنی و اختلالات روان پریشی دیگر

 • اختلالات
  اختلال هذیانی

  اختلال هذیانی

  تنها نشانه افراد مبتلا به اختلال هذیانی ؛ هذیان است که حداقل یک ماه ادامه داشته‌است.‌ آن‌ها در صورتی مورد این تشخیص قرار می‌گیرند که نشانه‌های دیگر اسکیزوفرنی نداشته و هرگز ملاک‌های اسکیزوفرنی را بر‌آورده نکرده‌باشند.‌ در واقع این افراد می‌توانند عملکرد خوبی داشته‌باشند و به جز در مواقعی که…

  ادامه مطلب »
 • اختلالات
  اختلال اسکیزوافکتیو

  اختلال اسکیزوافکتیو

  در اختلال اسکیزوافکتیو افراد مبتلا، اختلال افسردگی یا دو قطبی هذیان/‌یا توهم نیز دارند.‌ افراد مبتلا باید حداقل یک دوره‌ی دو هفته‌ای داشته‌باشند که طی آن نشانه‌های اختلال خلقی نداشته‌باشند،‌ اما نشانه ‌های روان‌پریشی داشته‌باشند و همین امر روند تشخیص را در این اختلال پیچیده می‌سازد.‌ با این حال،‌ آن‌ها…

  ادامه مطلب »
 • اختلالات
  اختلال اسکیزوفرنیفرم

  اختلال اسکیزوفرنیفرم

  افراد در صورتی مورد تشخیص اختلال اسکیزوفرنیفرم قرار می‌گیرند که نشانه‌های اسکیزوفرنی را برای مدت یک تا شش ماه تجربه کنند. اگر آن‌ها نشانه‌های خود را به مدت طولانی‌تر از شش ماه داشته‌باشند، متخصص بالینی برای اینکه مشخص کند آیا باید تشخیص اسکیزوفرنی در موردشان داده‌شود، اقدام به ارزیابی می‌کند.

  ادامه مطلب »
 • اختلالات
  اختلال روان پریشی کوتاه مدت

  اختلال روان پریشی کوتاه مدت

  اختلال روان پریشی کوتاه مدت ، اختلال تشخیصی است که متخصصان بالینی در مواقعی از آن استفاده می‌‌کنند که فرد دچار نشانه‌های روان‌پریشی شود که بعد از مدت کوتاه، ادامه نمی‌یابند. متخصصان بالینی هنگام تشخیص این اختلال باید زمینه فرهنگی درمانجو را به حساب آورند؛ همچنین باید توجه داشته باشند…

  ادامه مطلب »
 • اختلالات
  اسکیزوفرنی

  اسکیزوفرنی

  طبقه گسترده اسکیزوفرنی یک رشته اختلالات را شامل می شود که در آن‌ها افراد دستخوش ادراک تحریف شده ی واقعیت و اختلال در فکر،عاطفه،رفتار و انگیزش می شوند. اسکیزوفرنی با توجه به اینکه به‌صورت بالقوه بر توانایی فرد در اداره کردن زندگی تاثیر می گذارد؛ اختلال روانی جدی می باشد.…

  ادامه مطلب »
بستن