اختلالات گسستگی

 • اختلالات
  اختلال هویت تجزیه ای

  اختلال هویت تجزیه ای

  ما عموما این امر را بدیهی می‌دانیم که هر فردی یک شخصیت و خودپنداره داشته‌باشد اما در اختلال هویت تجزیه ای ، فرد بیش از یک شخصیت را تجربه می‌کند. این افراد، حداقل دو هویت مجزا دارند و وقتی در یک هویت هستند؛ نمی‌دانند در هویت دیگر نیز به سر می‌برند؛…

  ادامه مطلب »
 • اختلالات
  اختلال مسخ شخصیت و مسخ واقعیت

  اختلال مسخ شخصیت و مسخ واقعیت

  مسخ شخصیت، اختلالی است که به موجب آن، افراد احساس می‌کنند از بدن خودشان جدا شده‌اند. مسخ واقعیت نیز، اختلالی است که به موجب آن، افراد احساس می‌کنند محیط اطرافشان غیرواقعی است یا از آن جدا هستند. اختلال مسخ شخصیت و مسخ واقعیت حالتی است که به موجب آن، افراد یک…

  ادامه مطلب »
 • اختلالات
  یادزدودگی تجزیه ای

  یادزدودگی تجزیه‌ای

  افراد مبتلا به یادزدودگی تجزیه‌ای قادر نیستند اطلاعات مربوط به یک رویداد یا مجموعه رویداد‌ها در زندگی خود را به یاد بیاورند؛ اما یادزدودگی از فراموشکاری معمولی نیست بلکه آنچه را آن‌ها فراموش می‌کنند، واقعه خاصی از زندگی آن‌هاست. یادزدودگی آن‌ها ممکن است حالت گریز داشته‌باشد که به موجب آن…

  ادامه مطلب »
بستن