اختلال اضطراب ناشی از یک عارضه پزشکی دیگر

Anxiety disorder due to another medical condition

بسیاری از اختلالات پزشکی می‌توانند سمپتوم‌های (نشانه بیماری) اضطرابی تولید کنند؛ سمپتوم‌هایی که معمولا شبیه به سمپتوم‌های اختلال وحشت‌زدگی یا اختلال اضطراب تعمیم‌یافته هستند.

گاهی این سمپتوم‌ها ممکن است خود را به شکل وسواس‌ها یا اجبارها نشان می‌دهند. اکثر سمپتوم‌های اضطرابی دلیل پزشکی ندارند؛ اما شناسایی سمپتوم‌هایی که دلیل پزشکی دارند بسیار مهم است. سمپتوم‌های یک اختلال پزشکی درمان‌نشده می‌تواند در ابندا از نوع اضطراب باشد اما به تدریج به زمین‌گیر شدن فرد منجر شود.

ملاک های تشخیص اختلال اضطراب ناشی از یک عارضه پزشکی دیگر:

  • حملات وحشت‌زدگی یا اضطراب در تصویر بالینی غالب هستند.
  • شواهد به‌دست ‌آمده از سوابق، معاینه فیزیکی یا تست‌های آزمایشگاهی نشان دهد که آشفتگی فرد، پیامد فیزیولوژیک و مستقیم یک عارضه پزشکی دیگر هست.
  • یک اختلال روانی دیگر، توضیح بهتری برای آشفتگی فرد نیست.
  • آشفتگی فرد، صرفا در طول ابتلای او به دلیریوم روی نمی‌دهد.
  • آشفتگی فرد، باعث نابسامانی در عملکرد روزمره می‌شود.

 

برای آشنایی با علل و درمان اختلالات اضطرابی می‌توانید به دسته اختلالات اضطرابی در سایت مراجعه و آن‌ها را مطالعه کنید.

پیشنهاد می‌شود:  اختلال اضطراب اجتماعی
پشتیبانی
بستن